Обчислення осадок фундаменту

Обчислення осадок фундаменту

Обчислення осадок фундаменту виконується за формулою пошарового сумування

де - середні напруження прошарку ; hi – товщина прошарку і; Ei – модуль пружності грунту прошарку і; k – кількість прошарків; - коефіцієнт умов роботи, дорівнює 0,8. Сумування розповсюджується на кількість прошарків що складають глибину АКТИВНОЇ ЗОНИ Za. Це глибина на якій середні напруження прошарку (епюра 2) складають лише 0,2 від природних напружень (епюра 1)

4. Теоретична формула несної здатності палі

Теоретичне визначення несучої здатності палі за ґрунтом базується на таких простих гіпотезах під дією навантаження в ґрунті виникають реактивні сили двох типів; · рівномірно розподілені по вертикальній поверхні палі дотичні зусилля f; · та рівномірно розподілені по площі горизонтальної проекції палі нормальні до площини зусилля Nf Обчислення осадок фундаменту . Дотичні зусилля визначаються за виразом: , де u – периметр поперечного перерізу палі; fi – дотичні зусилля і–го прошарку грунту, що приходяться на одиницю вертикальної поверхні палі; hi – товщина і-го прошарку грунту.

Нормальні до горизонтальної площини зусилля: ,

де R – розрахунковий опір ґрунту в площині вістря палі;

А – площа поперечного перерізу палі.

Повна теоретична несуча здатність палі складає:

В нормах ця формула записується з коефіцієнтами умов роботи:

,

де - коефіцієнт умов роботи паль в ґрунті, дорівнює 1; коефіцієнт умов роботи ґрунту під нижнім кінцем палі; коефіцієнт умов роботи ґрунту по боковій поверхні.

5.Модель статичного розрахунку низького пальового ростверку

Подовжні зусилля в палях низького пальового Обчислення осадок фундаменту ростверку Ni визначаються як сума напруг що діють по площі поперечного перетину палі. Кожна паля розглядається як елемент позацентрово стисненого тіла. На основі цієї моделі осьове зусилля в палі і низького пальового ростверку визначається за формулою , де N – розрахункова вертикальна сила на один ряд паль; M - розрахунковий момент на один ряд паль; xi - координата палі в плані (див.рис.); п – кількість паль в одному ряду; Очевидно з формули, що максимальне зусилля Nmax виникає в палі, що відстоїть від центру на відстань xi = xmax. Саме це зусилля співставляється з несною здатністю палі по ґрунту

6.Коефіцієнт деформації стержня в ґрунті

тут mД – пружна Обчислення осадок фундаменту характеристика ґрунту, його коефіцієнт пропорційності; dр – розрахункова ширина палі; EI – жорсткість палі на згин.

7.Критерій „паля-стовп”

Критерієм того чи відноситься паля до стовпів є числовий параметр «приведена глибина»:

де - коефіцієнт деформації стержня в ґрунті; z – глибина занурення палі в ґрунті

Значення приведеної глибини
Модель гнучкого стержня без урахування горизонтального опору ґрунту паля Модель гнучкого стержня з урахуванням горизонтального опору ґрунту стовп Модель стержня нескінченної жорсткості в пружному середовищі ґрунту стовп нескінченної жорсткості

8.Вибір відмітки верхнього обріза фундаменту

Відмітка верхнього обрізу фундаменту призначається:для річних опор на глибині 0,5 м нижче відмітки рівня меженної води;

для опор на місцевості Обчислення осадок фундаменту не покритої водою - на глибині 0,5 м нижче відмітки денної поверхні ґрунту.

9. Умовно масивний фундамент


documentachfchd.html
documentachfjrl.html
documentachfrbt.html
documentachfymb.html
documentachgfwj.html
Документ Обчислення осадок фундаменту